Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, fragment audycji Rozmowy niedokończone - Czym jest liberalizm? (2010-05-30)

 Przypominam rozmowę z Ks. prof. Tadeuszem Guzem. Jest ona niewykle wartościowa, bowiem ukazuje liberalne mity oraz to czym liberalizm był w dziejach i czym jest nadal. Jakie pełni funkcje i ku czemu prowadzi. A prowadzi ku dyktaturze politycznej, ku państwu zarządzanemu autorytarnie, traktującemu człowieka jak rzecz (reifikacja ludzi zamiast personalizmu). Taką praktykę widać na codzień. Obecne "super państwo" UE zmierza w kierunku realizacji liberalizmu na wzór tych samych totalitarnych społeczeństw jakie stworzyli Hitler i Stalin.

Oddajmy głos ks. profesorowi Tadeuszowi Guzowi

 

źródło: http://www.youtube.com/user/komandir1768

 

 

Prof. Witold Kieżun - "Patologia transformacji"  - czyli liberalizm w działaniu

 

 

Konferencja "Czwartki u ekonomistów" zorganizowana przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pt. "Patologia transformacji" w Domu Ekonomisty w Warszawie. Prof. Witold Kieżun mówi o swojej książce. (26.04.2012)

 żródło: Nowy Ekran TV

 

dodatek:  DROGi I POSTULATY NAPRAWY

Jacek Andrzej Rossakiewicz, EMISJA PIENIĄDZA NARODOWEGO JAKO PODSTAWA SUWERENNOŚCI NARODU I WOLNOŚCI EKONOMICZNEJ.

 

Wystąpienie Jacka Andrzeja Rossakiewicza podczas Zjazdu Katolickiej Polski - Ruch "Błękitna Polska".
Warszawa 28 kwietnia AD 2012.

 

źródło: Stowarzyszenie Fides et Ratio

http://www.fides-et-ratio.pl