Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
73 posty 707 komentarzy

Nowa Architektura Finansowa

Jacek Rossakiewicz - ''Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart'' - Zasady monetyzacji gospodarki. Emisja pełnowartościowych pieniędzy - http://www.rossakiewicz.pl /demokracja/ Rzeczy Nowe - http://www.rzeczynowe.pl

„OKRADANIE UMYSŁU” - EMISJA PIENIĄDZA A WOJNA CYWILIZACJI

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. (…) Skontrolowanie emisji jest sprawą zasadniczą dla całego świata. (Protokół Nr 20.)

 Najbardziej zacięty spór w dziedzinie ekonomii (na portalu NE, ale nie tylko) dotyczy zasad emisji pieniądza. Przez ostatnie dwieście lat prowadzono zaciętą walkę z ideą jawnej i kontrolowanej społecznie zasady emisji pieniądza, co nie oznacza, że nie prowadzono w ukryciu krypto-emisji środków rozliczeniowych, zazwyczaj poprzez tzw. bankową kreację kredytowych długów. Do dzisiaj formy emisji pieniądza przez banki prywatne (szczególnie prywatne banki centralne) nie są powszechnie znane, choć istnieje postęp świadomości w tej sprawie, prowokowany kryzysami finansowo-gospodarczymi.

 

Zasada emisji pieniędzy przez państwo, która mogłaby być podporządkowana zasadzie dobra powszechnego i prowadzona jawnie – jest zaciekle zwalczana, gdyż stanowi  jeden z najważniejszych warunków  państwowej i cywilizacyjnej suwerenności. Z ideą takiej emisji walczy cywilizacja lichwiarska, z tradycji” żydowska a obecnie zwana „zachodnią”) oparta na dodatnim oprocentowaniu kapitału. Klasyczna lichwa czerpiąca przez wieki swoje uzasadnienie z braku pieniądza kruszcowego, została szybko w trakcie dziejów uzupełniona praktyką kreacji długów bez pośrednictwa realnego pieniądza i dzisiaj zazwyczaj rezerwa częściowa (czyli pokrycie kredytów w realnym pieniądzu) stanowi tylko 3%.

Aby interes kredytowy rozwijała się w pełni i osiągnął pozycję monopolistyczną, likwidowane są wszelkie źródła emisji pieniądza narodowego, niezależnego od banków prywatnych.  Na tym polegała walka lichwiarzy z monarchami dokonującymi emisji pieniądza. Zabójstwa monarchów i prezydentów były zazwyczaj  likwidacją konkurencyjnych źródeł emisji. Inną formą walki jest wojna informacyjna.

Ta druga polega na zmowie milczenia, dopóki idee emisyjne nie zdobędą odzewu społecznego. Jeżeli idea emisji Pro Publico Bono przebije się przez oka kontrolowanej sieci medialnej i dotrze do społeczeństwa rozpoczyna się akt drugi walki: dezinformacja, a potem akt trzeci: dyskredytacja.

Na portalu NE na przykładzie Nowej Architektury Finansowej możemy obserwować działania aktorów  w akcie drugim i trzecim. Akt drugi polegał na prezentacji argumentów merytorycznych rzetelnych oraz bezzasadnych. Rzetelnych było stosunkowo mało, ale krytyczna postawa (np. Andariana) wymagała przeprowadzenia analizy, czy iloczyn PT z równania Ricardo MV=PT, może być zastąpiony wskaźnikiem PKB, i jak ma się do tego równania pomiar  wielkości obrotu V dotyczący wskaźnika M1. Argumenty „merytoryczne” porównujące Keynesa do Hitlera i Stalina, były zaś „argumentami”  w cudzysłowie.

Dyskusja merytoryczna nie szkodzi idei, a wręcz przeciwnie może ją wzmacniać, o ile jest prowadzona uczciwie. Drażni to zwolenników braku emisji i wkrótce pojawiają się argumenty poniżej pasa (dosłownie) oparte na wątkach obyczajowych i pornograficznych. Celowali w tym ludzie obdarzeni brakiem zdolności formułowania innych argumentów  - prawdziwe nieszczęście dla każdego portalu.

Jednak i ta walka nie spełniła swojego zadania wobec NAF, gdyż grubo szyte obelgi i pomówienia są  czytelne dla wszystkich i tylko ludzie pozbawieni inteligencji mogą im ulec, a o takich ludzi trudno  na portalu internetowym.

Pozostała trzecia forma walki, która łączy dwie poprzednie, ale  opiera się na zasadzie umiaru i wytrwałości. Umiar w serwowaniu obelg i pomówień nie może przekraczać „dopuszczalnej” miary, zaś sprzeciw ideowy musi  być stosowany rygorystycznie i konsekwentnie, aby robił wrażenie zgodnego z rzeczywistością. W tej dziedzinie wyróżnił się Freedom i zapewne będzie kontynuował swoje dzieło: walkę z Nową Architekturą Finansową i postulowaną w niej emisją pieniędzy.  Freedom udowodnił już, że nie interesują go argumenty merytoryczne, do których nigdy się nie odnosi, tak jakby ich po prostu nie było, a zamiast tego posługuje się swoimi własnymi opiniami, traktując je jak fakty. Całość jego starań nie byłaby godna uwagi , gdyby nie umniejszała NAF – idei słusznej cywilizacyjnie i nie stanowiła formy zręcznego okradania umysłu, nie dając ludziom nic konkretnego w zamian, oprócz hasła wspierania jego pomysłów.

Pomysł Freedom’a na emisję nie jest bowiem zasadnym rozwiązaniem tego  zadania.  Polega on na słusznej krytyce stanu obecnego (co jest już znane od niemal stu lat) oraz na uniwersalizowaniu jednego szczególnego przypadku emisji spośród wielu możliwych. Freedom utożsamił emisję z jej przypadkiem negatywnym i zgodnie z nauczaniem szkoły austriackiej potraktował to jako prawo dotyczące wszelkiej emisji. Co więcej ten rażący błąd powołał na użytek krytyki teorii NAF zapominając  iż kiedyś sam optował za rozwiązaniami dla NAF charakterystycznymi:

Cytat:  - jedynym dopuszczalnym zwiększeniem ilości pieniądza jest emisja pieniądza przez Skarb Państwa, i rozdanie go za darmo całemu społeczeństwu.

http://freedom.nowyekran.net/post/58086,kazdy-nowo-emitowany-pieniadz-nalezy-do-spoleczenstwa-do-nas-pora-upomniec-sie-o-swoje

Fredom traktuje każdą emisję jak podatek. Nie może zrozumieć faktu, iż podstawową ideą w ekonomii, systemach monetarnych (a nawet w życiu realnym) jest, nie stała ilość pieniądza, ale stała proporcja ilości pieniądza do ilości dóbr (uwarunkowana także wielkością populacji). Zatem wzrost ilości dóbr powinien zostać odzwierciedlony odpowiednim wzrostem  ilości pieniądza. Twierdzenie iż od dodruku pieniądza nie przybywa bogactwa , dotyczy emisji bez wzrostu gospodarczego. Prawo to nie ma zastosowania do emisji wynikającej z przyrostu realnego bogactwa, czyli z obecności dodatkowych dóbr na runku. Spadek cen na zasadzie wzrostu ilości produktów  (mylony przez Freedom z deflacją) nie jest optymalnym rozwiązaniem kwestii zaopatrzenia społeczeństwa w powstałe dobra. Wszystkie te argumenty zostały wielokrotnie zawarte w mojej polemice z Freedom i były przez niego traktowane jako nieistniejące. ( ostatni mój opost w tej sprawie: http://jar.nowyekran.net/post/68779,o-skutecznym-rad-sposobie-czyli-recepcja-nowej-architektury-finansowej-na-ne-1#comment_558008 . W efekcie blokady jego aroganckich wpisów bloger Freedom zapałał żądzą zemsty i zaczął stosować słowa obelżywe,  co przynosi mu ujmę, zgodnie z powiedzeniem „iż nie to kala człowieka, co wchodzi do jego uszu, ale to, co wychodzi z jego ust” (– w tym przypadku to co on pisze).  Ponadto zaczął tendencyjnie wykorzystywać  cytaty  moich wypowiedzi, dla przedstawienia rzekomego faktu, iż on lub ja sam - jego zdaniem – obaliłem teorię emisji w NAF. Jest to grubym nieporozumieniem i nadużyciem, rodzajem manipulacji cudzym tekstem w intencji przechwalania się tym co nie ma i nie miało nigdy miejsca.

Główny wątek niniejszego postu to nie walka cywilizacyjna na NE, ale walka o przywództwo i dominację cywilizacyjną w świecie.  Poniżej przedstawiam wątek finansowy zawarty w słynnych Protokołach Mędrców Syjonu. Protokoły Nr 20 i 21 są poświęcone tej kwestii, a ich lektura jest wielce pouczająca dla nas Polaków. Fragmenty innych protokołów poprzedzają  te dwa tematyczne, aby wprowadzić czytelnika w klimat tekstu i ukazać jego podstawowe cywilizacyjne założenia.  Nie jest przedmiotem analizy problem autorstwa Protokołów, a jedynie zespół twierdzeń w nich zawarty – dzisiaj także bardzo aktualny i niesłusznie lekceważony.  W miarę precyzyjny opis tego,  co jest stosowane obecnie, zaskakuje czytelnika w tekście opublikowanym w 1920 roku, a oddzielenie tego od idei monetarnych postulowanych do realizacji w przyszłości , najlepiej ukazuje patologię stanu obecnego, nawet abstrahując od wad i ograniczeń scenariusza „fantastycznego”, czyli powrotu do idei władzy rodem ze starożytnego Egiptu, wraz z rojeniem o marionetkowej władzy „wybrańca”.

 

FRAGMENTY:

 

TRUCIZNA LIBERALIZMU 

Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna uległa zmianie : państwa zapadły na chorobę śmiertelną - zakażenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.

 


PRAWDA JEST JEDNA 

Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, ze wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawdą, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

 

 WOLNOŚĆ  I WIARA 

Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwa i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród posiadający wiarę podobną byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne. ROLA SPEKULACJI  (MIEDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA )

Chcąc by umysły gojów nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu. Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważą swego wroga wspólnego. A wolność doprowadziła społeczeństwo gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych. KULT ZŁOTA 

Natężona walka o supremacje, wstrząsu w życiu ekonomicznym, wytworzą, a nawet już wytworzyły inny rodzaj społeczeństwa zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Społeczeństwa takie przejęte będą wstrętem do religii i polityki wyższej. Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą  miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dać może. Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery gojów pójdą wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władze - gojom inteligentnym.

 

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH 

Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.


EKONOMISCI I MILIONERZY 

Otaczamy nasz rząd, całym szlabanem ekonomistów. Oto dlaczego nauki ekonomiczne stanowią główny przedmiot wykładów dla Żydów. Będzie nas okrążała cała plejada bankierów, przemysłowców i kapitalistów, a przede wszystkim milionerów, bowiem w istocie wszystko będą rozstrzygały cyfry. 

 

SAMOWOLA LIBERALNA 

By nie zniszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią i zebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy go na bezładną samowolę liberalną.OWŁADNIĘCIE WYKSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wyksztalcenia i wychowania, jako kamieni węgielnych wolnego bytowania.FAŁSZYWE TEORIE 

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako fałszywe, lecz wpajanych przez nas.KOMENTOWANIE PRAW 

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sądów teorii sumienia. 

Twierdzicie, ze goje rzucą się na nas z bronią w ręku, jeżeli przedwcześnie zrozumieją o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, że zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach.TUNELE PODZIEMNE 

W chwili odpowiedniej będą one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.

 

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH. 

ERA REPUBLIKANSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA. 

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo. 

Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkolą waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skazała panujących na bezczynność i bezsilność. Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu-prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawą miny umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

 

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA 

Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem i nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod naszą władzą Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila.­­­­­------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PROTOKÓŁ No. 20

 

PROGRAM FINANSOWY 

Dziś zajmiemy się programem finansowym, który umieściłem na końcu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planów naszych. Zaczynając referat przypominam wam to, co wzmiankowałem wcześniej, ze o wyniku ogólnym działań decyduje sprawa cyfr. 

Z chwila objęcia władzy rząd nasz samowładczy będzie unikał, w myśl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciążenia mas podatkami, nie zapominając o swej roli ojca i opiekuna, ponieważ jednak organizacja państwa pociąga znaczne koszty, niezbędne jest posiadać odpowiednie fundusze. Dlatego tez należy ze szczególna skrupulatnością opracować sprawę pod tym względem.PODATEK POSTĘPOWY 

Rząd nasz, przy którym król będzie miał funkcję legalną posiadania wszystkiego znajdującego się w państwie (łatwo to wprowadzić w czyn) - ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie. Wynika stąd, ze pobieranie podatków najlepiej zacząć od podatku postępowego od własności. W ten sposób podatki będą opłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku. 

Bogacze winni rozumieć, ze obowiązkiem ich jest oddawać cześć swego nadmiaru na użytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewność władania majątkiem pozostałym oraz zyski uczciwe. Mówię - uczciwe, gdyż kontrola nad majątkami uniemożliwi grabieże uprawnione. Powyższa reforma społeczna musi iść z góry, przyszedł już bowiem na nią czas i niezbędna jest jako gwarancja pokoju. 

Podatek pobierany od nędzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, tracącemu wielkie w pogoni za małym. Niezależnie od tego podatku, obciążające kapitalistów zmniejsza wzrost bogactwa w rękach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je jako przeciwwagę rządowej siły gojów, - finansów państwa. Podatek zwiększamy procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód niż obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, ze wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie między gojami. 

Silą, o która oprze się król nasz polega na równowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitaliści musza ustąpić coś ze swych dochodów, aby zapewnić bezpieczeństwo działania maszynie państwowej. Potrzeby państwa winni pokrywać ci, dla których nie jest to ciężarem i którzy mają co dać. 

Środek ten wypleni nienawiść biedaka do bogacza, w którym biedak będzie widział niezbędną podporę finansową państwa, budowniczego pomyślności i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczają środków niezbędnych dla osiągnięcia tego. 

Żeby płatnicy inteligentni nie czuli się zbyt pokrzywdzeni przez opłaty nowe, będą otrzymywali dokładne sprawozdania co do dysponowania nimi. 

Wyjątek w tym względzie będą stanowiły sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujący nie będzie posiadał własnego majątku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własność. W przeciwnym razie powstałaby sprzeczność: posiadanie funduszów osobistych: pociągnęłoby za sobą skasowanie prawa do własności powszechnej. 

Krewni panującego, prócz następców utrzymywanych kosztem państwa, będą zajmowali stanowiska urzędników państwowych lub pracowali, aby zyskać prawo własności; przywileje krwi królewskiej nie powinny służyć do rozkładania skarbu państwa.POBORY POSTĘPOWE 

Akty kupna i sprzedaży, otrzymywanie pieniędzy, spadków, będą obciążone podatkiem w markach. Nieujawnienie bezwarunkowo imiennie własności pieniężnej lub wszelakiej innej transakcji, obciąży poprzedniego posiadacza opłatą części odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, ze nie była zameldowana. Dokumenty cedujące, winny być co tydzień składane w miejscowej kasie rządowej ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stałego zamieszkania byłego i nowego posiadacza. System cedowania imiennego winien być stosowany począwszy od określonej sumy poborów, wyżej niż zwykle koszty kupna. Za sprzedaż rzeczy niezbędnych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszący określony procent od wartości towaru. 

A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryją dochody państw gojów!KASY FUNDUSZÓW PAŃSTWA 

Kasa funduszów państwa będzie zawierała określony zapas gotowizny, sumy zaś, przewyższające ten zapas, winny być zwracane do obiegu. Z sum tych będą organizowane roboty publiczne. Inicjatywa robót takich, wpływa ze źródeł urzędowych przywiąże klasę pracująca do interesów państwa i do władców. Cześć sum tych będzie również na nagrody za wynalazki i produkcje. 

W żadnym razie nie należy zatrzymywać gotówki w kasach ponad ową ilość określoną, obliczoną hojnie, bowiem pieniądz powinien być w obrocie, wszelki zaś zastój w tym kierunku odbija się zgubnie na biegu spraw mechanizmu państwowego, dla którego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidłowy mechanizmu. 

Zastąpienie części monety obiegowej papierami procentowymi wywołało właśnie zastój podobny. Skutki tego są już dziś dostateczne widoczne.SPRAWOZDANIA 

Biuro sprawozdawcze będzie również przez nas zorganizowane. Władca nasz będzie mógł znaleźć tam w każdej chwili sprawozdanie szczegółowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjątkiem za miesiąc bieżący, jeszcze nie zestawionego 

Jedyna osoba, która nie będzie miała przyczyny do grabienia kas państwowych będzie właściciel ich, a nasz władca, dlatego też jego kontrola usunie możność zmarnowania lub roztrwonienia funduszów.STOSOWANIE REPREZENTACJI 

Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierająca władcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyślania. Wówczas potęga władcy nie będzie się rozdrabniała na faworytów otaczających tron dla dodania mu blasku i wspaniałości i przywiązujących wagę jedynie do spraw własnych, nie zaś do interesów państwowych.ZASTÓJ KAPITAŁÓW 

Przesilenie ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały powstawały w zastoju i wypompowały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się po pożyczki do tych kapitałów. Pożyczki te obciążały procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.EMISJA PIENIĘDZY 

Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to też nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci od dnia przyjścia na świat powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla całego świata.WALUTA ZŁOTA 

Wiecie o tym ze waluta złota była zgubna dla państw, które ją wprowadziły, albowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze tym więcej, że wycofaliśmy o ile było możliwe, złoto z obiegu.WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ 

U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisję w stosunku do ilości urodzeń, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.BUDŻET 

By uniknąć opóźnienia w asygnowaniu pieniędzy na potrzeby państwa, dekret władzy będzie określał wysokość wypłaty: sposób ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami ze szkoda dla innych. Budżety dochodów i wydatków będą prowadzone równolegle, by jeden nie zaciemniał drugiego. 

Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, ze nie zatrwożą nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten jak to wskażemy, polega na tym, że po pierwsze - goje zaczynają od naznaczenia budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. 

Przyczyna jest ta, że budżet ten, zachowany jest przez pół roku, potem zadany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet podatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej budżetu poprzedniego, przeto corocznie odejście od normy wynosi 50 %. Wskutek tego budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. 

Dzięki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa gojów, kasy ich opustoszały. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, ze gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.POŻYCZKI PAŃSTWOWE 

Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni poddanych przy pomocy podatków  chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne są to pijawki, których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo ich nie zrzuci. 

Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich, lecz nawet przystawiają ciągle, to też musza zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, a zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe odpowiednie do sumy kapitału pożyczkowego. Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciągu dwudziestu lat państwo wypłaci sumę procentowa równa sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójna, w ciągu 60 lat potrójna, a dług pozostanie długiem. 

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, ze przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów. 

Dopóki pożyczki były tylko wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwila kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednia, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy. 

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenia państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż to pracy i pieniędzy kosztowało nas!SERIE JEDNOPROCENTOWE 

Do zastoju gotówki nie dopuścimy, nie będzie tez państwowych papierów procentowych, prócz serii jednoprocentowych. Nie chcemy, zęby płacenie procentów oddawało potęgę państwa do wyssania pijawkom. Prawo emisji papierów procentowych będzie przysługiwało jedynie towarzystwom przemysłowym, którym nie trudno będzie z zysków pokrywać procenty. Państwo z pieniędzy pożyczonych nie ma dochodów, bowiem zużywa pożyczki na wydatki, nie zaś wszystkie operacje.PAPIERY PRZEMYSŁOWE 

Papiery przemysłowe będą kupowane również i przez państwo, które zamiast płacić, jak obecnie daninę od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem. Sposób ten usunie zastój pieniędzy, pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze objętej rządami naszymi. 

Jakaż to jaskrawa niedomyślność ze strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, ze pożyczając od nas na procent nie zrozumieli iż tą samą sumę z dodatkiem procentów będą czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego nad wzięcie pieniędzy potrzebnych wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki, że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własną. 

System obrachunków zorganizujmy w sposób taki, że ani władca, ani najmniejszy z urzędników nie będzie w stanie wydać najmniejszej kwoty bez naruszenia równowagi tego, na co była przeznaczona lub użyć jej inaczej, niż to wskaże określony plan działania. Rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwa. Krocząc droga określona, lecz z zasobami nieokreślonymi, giną bohaterowie.WŁADCY GOJÓW. FAWORYCI 

Władcy gojów usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykieta, uciechami, - służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zastępujących swych panów w dziedzinie spraw, układane były przez naszych agentów i zaspakajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, ze przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia. 

Z jakiegoż źródła oszczędności? Z podatków nowych? - mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów.

 
PROTOKÓŁ No 21 POŻYCZKI WEWNĘTRZNE 

Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjaśnienie co do pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cokolwiek zewnętrznego. 

Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymać kwoty podwójne, potrójne itd. pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby mógł kto uczynić coś podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawy pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. 

By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego ze wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy skarbu są tak przepełnione, że nie wiadomo co robić z pieniędzmi ( po cóż było je brać?) Zapisy pokrywają rzekomo pożyczkę kilkakrotnie na tym polega cała sprawa. Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!PASSYWA I PODATKI 

Kiedy już odegrano tę komedię, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przytem bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów, trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatków opłacić procenty od długu, lecz nie sam dług. Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów...KONSEKWENCJE 

Potem następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów, lecz nie sam dług, i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własna wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. 

Na szczęście nieznający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedzą bowiem, ze żądamy zwrotu pieniędzy. 

W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braką związku między interesami narodów i ich rządów.KASY OSZCZĘDNOŚCI I RENTA 

Zwracam wasza pilną uwagę na tę okoliczność oraz na następującą : obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. 

Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taka sumę. Owa renta zatyka wszelkie dziury w skarbie państw gojów.SKASOWANIE GIEŁD 

Wstąpiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nieodpowiadające interesom naszym. Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się na wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich będzie określona przez prawo w stosunku do wartości istotnej bez możności zwyżki, lub tez zniżki. (Zwyżka bywa przyczyna zniżki. Od tego zaczęliśmy nasze operacje z walorami gojów)TAKSOWANIE WALORÓW PRZEMYSŁOWYCH 

Giełdy zastąpimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorów przemysłowych w myśl względów państwowych. Instytucje te będą w możności rzucenia w jednym dniu na rynek papierów za 500 milionów, lub nabycia za taka sumę. W ten sposób wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nas. Możecie wyobrazić sobie, jaką przez to zyskamy potęgę. 

koniec Protokołu Nr 21

KOMENTARZE

 • Wiele elemenów obecnego "ładu" ekonomicznego
  Tak się utrwaliła w ludzkich umysłach, że podważanie ich sensu jest brane za nierealne bajanie!

  Pozdrawiam
 • coś nieprawdopodobnego...
  Czy to może byc prawda? tak moznaby zapytac gdyby nie to, że to wszystko praktycznie juz sie dzieje. Czy ktoś wie gdzie mozna przeczytac całośc?
 • Co to jest?
  "Wstąpiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nieodpowiadające interesom naszym." - intrygujące.
  "Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne." - ... ... ...
  I jeszcze gdzieś w tekście przewinął się przymiotnik: "francuski"...
  Co to jest?
 • @wszyscy
  Pan Rossakiewicz rozwija swoje talenty w zakresie manipulacji. Przytoczył moją osobę, by jak zawsze pominąć polemikę z argumentami i przez konfrontację z poglądami freedoma zdyskredytować równocześnie i moją krytykę. Do tego wszystkiego pan Rossakiewicz drąży temat Protokołów Mędrców Syjonu (czy też dialogów Monteskiusza z Makiawellim na co wskazuje przymiotnik "francuski") w sposób karygodny, traktując ten tekst jako faktyczny dokument, a nie jak rozsądek i historia dokumentu nakazuje jako pamflet na poglądy "wielkich tego świata". Co ciekawe Hitler również "atakował" międzynarodową finansjerę, równocześnie czerpiąc korzyści z ich wsparcia realizując ich założenia.
 • @Jacek Rossakiewicz
  Nawet gdyby przyjąć, że Protokoły Mędrców Syjonu zostały napisane przez Matwieja Gołowińskiego za zamówienie carskiej Ochrany to są one wyjątkowo trafnym rozpoznaniem istoty cywilizacji lichwiarskiej bez względu na to, czy dotyczy to takiej czy innej nacji. No cóż" należy powiedzieć, że Rosjanie za cara nie byli aż takimi idiotami jak się ich maluje. Wręcz przeciwnie.
  Jacku, jednak uważaj na długie ręce pejsowatych. Są niebezpieczne.
 • @Andarian 10:21:18
  O ile sobie przypominam, to nie przedstawiłeś żadnych merytorycznych argumentów przecie NAF. Jak pijany płotu czepiłeś się idiotycznego przekształcenia formuły Locke'a Ricardo do V=PT/M i zacząłeś udowadniać jego "sprzeczność". Z tak postawionym problemem trudno było dyskutować ze względu na sposób zidiocenia problemu wielkości emisji.
 • @nikander 10:35:03
  Rzecz w tym, że właśnie w oparciu o to idiotyczne przekształcenie Wy budujecie swoją teorię. Ja się uczepiłem konepcji monopolu emisji pieniądza jako rzeczywistego źródła zła. No ale Ty zwykłeś tylko obrażać ludzi, czepiając się wyimaginowanych 90 miliardów, które w rzeczywistości wbrew temu co twierdzisz w głównej mierze stanowią dochody kapitałowe wszystkich Polaków posiadających cokolwiek na kontach.
 • @Andarian 10:44:09
  Ludziom błądzącym można tłumaczyć, ale trwających w błędzie trzeba "prostować". Te 90 mld Twoich "dochodów kapitałowych wszystkich Polaków posiadających cokolwiek na kontach" to niby urosło na drzewach!!!. Naprawdę nie popisuj się swoją niewiedzą, bo wstyd jak na tak dużego chłopca.
  No to jak: urosły na drzewach, czy dostały wyczarowane z powietrza?
 • @nikander 10:54:15
  Odwracasz kota ogonem i jak zwykle obrażasz ludzi. Te 90 miliardów rozdano w postaci wykreowanych kredytów po to, by wywiązać się ze zobowiązań względem osób, które nie przejadają całej swojej wypłaty i rozumieją co znaczy słowo oszczędzanie.
 • Do autora.
  Jak zwykle doskonały wpis, który wszyscy ci, którzy eksponują liberalizm gospodarczy i ten cały system ekonomicznego - bankowego totalitaryzmu, który obowiązuje w dzisiejszym świecie, za jedyną drogę dla ludzkości, powinni się z nim zapoznać, aby być może dzięki niemu przejrzeć na swoje polskie oczy.
 • Niezła manipulacja
  Zanim się coś uzasadni tekstem literackim (czyt. bujdą na resorach), powinno się zajrzeć do źródła jego powstania. a historia podaje skąd się wzięły owe "Protokoły..."
  Co oczywiście nie oznacza że, ktoś się może kierować takim "pomysłem", i realizuje go w życiu. Ale, wskazanie realnego winnego (czyli żyda lichwiarza), już stanowi problem.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Protoko%C5%82y_M%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu
 • @Pyton357 11:20:55
  Te historyczne przekazy mówią również o tym, że rosyjska carska Ochrana była całkowicie zinfiltrowana i opanowana przez żydostwo. :)
 • @Andarian 11:02:36
  Piszesz:
  "...Te 90 miliardów rozdano w postaci wykreowanych kredytów po to, by wywiązać się ze zobowiązań względem osób, które nie przejadają całej swojej wypłaty i rozumieją co znaczy słowo oszczędzanie..." _ prześwietne!!!!!!!!
  Czy jesteś idiotą, czy tylko się na takiego zgrywasz?
 • @nikander 11:26:40
  Przecież szanowny pan Andarian sam z tego systemu korzysta, dlatego nie trzeba się temu dziwić, że tak go broni. Każda dyskusja z panam Andarianem kończy się zawsze w tym momencie, gdy ktoś zaczyna krytykować geszefciarski i żydowski liberalizm.
 • @nikander 11:26:40
  Dyskusja z Tobą jest całkowicie sensu pozbawiona. Manipulujesz, kłamiesz i obrażasz ludzi, którzy się nie zgadzają na Twoje manipulacje. Do tego wszystkiego prezentujesz serwilistyczną postawę, pełniąc rolę tego, który ma wylewać szambo na wszystko, co może zakwestionować Wasze plany. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że głosisz walkę z banksterami, a w rzeczywistości każdym swoim zdaniem wspierasz ich działania.
 • @Andarian 11:35:47
  Ale musi pan przyznać rację panu Nikanderowi, że pan zawsze pisze to samo i to w tym samym momencie. :)

  Z panem można dyskutować o wszystkim, dopóki nie zaczyna się krytykować wolnego rynku i liberalizmu gospodarczego, na których opiera się przecież ten cały żydowski lichwiarski system bankowego ucisku. :) Który tak trafnie opisali ludzie w "Protokołach", którymi zajmował się przed wojną ksiądz prof. dr hab. Trzeciak. :)

  Zna pan opracowania tego księdza, który poruszał ten temat w Polsce okresu międzywojennego w swoich opracowaniach wielokrotnie, a który w dzisiejszych czasach jest oskarżany o wszystko, m. in. o sprzyjanie nazistom niemieckim, o szmalcownictwo, o kolaborację z Niemcami, o antysemityzm i o inne przypadłości, które spowodowały to, że nie został wymieniony na liście ofiar Powstania Warszawskiego, w Muzeum tego powstania. :) Pewnie przez przypadek. :)
 • @Paweł Tonderski 11:33:22
  Jeszcze niedawno zapraszał mnie Pan do pisania artykułów na pańskim portalu, a teraz mnie Pan obraża. Twierdzi Pan, że korzystam z tego systemu, a nawet mnie Pan nie zna. Jestem bardzo ciekaw w jaki sposób korzystam z systemu, skoro przez pięć lat prowadziłem działalność gospodarczą, którą musiałem zamknąć, sprzedać dom rodzinny by spłacić ZUS i podjąć pracę jako informatyk w cudzej firmie. Zdaje się Pan pełnić rolę użytecznego idioty, który nawet nie wie komu służy.
 • @Andarian 10:21:18
  Czy aby nie jest to już karygodna przesada z tym porównaniem do Hitlera?
 • @Jan Paweł 12:04:20
  Zwróciłem tylko uwagę, że Hitler również atakował te same środowiska, które atakuje Pan Rossakiewicz, a w rzeczywistości realizował ich wolę.
 • @Paweł Tonderski 11:43:16
  Piszę to samo, bo NAF w rzeczywistości opiera się tylko na tym. NAF to państwowy monopol emisyjny i reguła Locke'a Ricardo. Właśnie to atakuję.
 • NIE WYIMAGINOWANA "WOJNA CYWILIZACJI" ALE REALNA, BANDYCKA ROSJA ZAGRAŻA POLSCE !!!
  .
  Jacek Rossakiewicz:
  "...................
  Zasada emisji pieniędzy przez państwo, która mogłaby być podporządkowana
  zasadzie dobra powszechnego i prowadzona jawnie – jest zaciekle zwalczana
  ........................
  Z ideą takiej emisji walczy cywilizacja lichwiarska, z tradycji” żydowska a
  obecnie zwana „zachodnią”......
  ...................................
  Główny wątek niniejszego postu to .... walka o przywództwo i
  dominację cywilizacyjną w świecie. Poniżej przedstawiam wątek
  finansowy zawarty w słynnych Protokołach Mędrców
  Syjonu. Protokoły Nr 20 i 21 są poświęcone tej kwestii, a ich lektura jest
  wielce pouczająca dla nas Polaków.........
  ...............
  KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.
  ERA REPUBLIKANSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA.
  Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo.
  ......................
  SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA
  .................
  WŁADCY GOJÓW. FAWORYCI
  Władcy gojów usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych
  dla zajęcia się przyjęciami, etykieta, uciechami, - służyli za parawan rządom
  naszym..........."

  ==============================================

  Cała sfora rosyjskich agentów na NE - dla odwrócenia uwagi od bandyckich,

  ekspansywnych planów Rosji względem Polski - mąci w głowach polactwa

  "walką o przywództwo i dominację cywilizacyjną w świecie" tudzież

  niby-strasznym dla Polski zagrożeniem ze strony jakiegoś mistycznego

  światowego rządu utworzonego jakoby przez usa, masonerię i żydostwo.


  Podczas gdy FAKTYCZNYM ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM DLA

  POLSKI w chwili obecnej jest nie jakiś wyimaginowany NWO-globalizm

  ale konkretny zaborczy imperializm bandyckiej, neostalinowskiej Rassiji

  oraz hegemonizm, agresywnie zawłaszczających Unię Europejską Niemiec -

  nacji o największych ludobójczych tradycjach w historii ludzkości,

  które przepoczwarzone i zamaskowane knują za pomocą swojej

  wsi-owo-esbeckiej agentury oraz tuskoidów kolejny rozbiór Polski !!!
 • @Andarian 12:11:56
  "...Właśnie to atakuję..." - jak na rzyda przystało lub zgodnie z tym za co rzydowi płacą.

  Przy braku argumentów jedynie posądzanie o manipulację Ci zostało.
 • @Andarian 12:03:33
  Jeżeli ktoś z powodów materialnych wspiera nieuczciwe względem większości Polaków umowy o dzieło, nie korzysta z tego systemu? No proszę pana. Wie pan na czym polega solidaryzm narodowy, na czym polega chrześcijański personalizm?

  Nie znam pana, na tyle, aby widzieć o panu wszystko, polegam na tym, co pan pisze. Umowa o dzieło to forma nowoczesnego niewolnictwa! Jeżeli jednak pana obraziłem albo uraziłem, to bardzo pana za to przepraszam, po prostu nie rozumiem innych Polaków, którzy wiedzą tyle co pan, mają taką wiedzę, jednocześnie bronią idei liberalizmu gospodarczego i jakoby niewidocznej ręki rynku, której nigdy nie było i nie będzie, ponieważ jest to mrzonka i utopia.

  Większość z nas pracuje w prywatnych firmach, to znaczy, że walczymy z tym systemem? Większość z nas potraciła swoje firmy z powodu podatków i obowiązkowych ubezpieczeń obowiązujących w Polsce, które wyniszczają małą i średnią czysto polską przedsiębiorczość, a chronią wielkie korporacje i syndykaty przemysłowe, które zazwyczaj są utworzone z kapitału niepolskiego, tworząc dzięki nim ich monopole i tworzą dzięki niemu ich fortuny i bogactwo.

  To wszystko stało się w Polsce dzięki liberalizmowi, tak się dzieje na całym świecie, nawet w Stanach, chociaż ludzie w Stanach żyją na wyższym poziomie materialnym i finansowych od nas Polaków.

  Wielu liberałów, to ludzie korzystający z tego bankowego systemu kreacji pieniądza stworzonego na lichwie i tworzeniu ich bogactwa na odsetkach z odsetek.

  Tak na pewno nie zlikwidujemy tego systemu, jednak możemy o nim pisać, znać prawdę, możemy znać historię i przyczyny tego stanu rzeczy. Jednak czy ta wiedza, którą posiadamy na ten temat doprowadzi nas do tego, aby ten system bankowego totalitaryzmu w naszej Ojczyźnie zlikwidować, jeżeli sami będziemy go wspierać naszymi pieniędzmi?

  Pozdrawiam.

  p.s. Nie miałem takiego zamiaru, aby pana obrazić.
 • 5+
  nic dodać nic ująć - chciałem napisać dokładnie to samo

  kwestie ekonomiczne w Protokołach zostały żywcem przepisane z francuskiej satyry politycznej "Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu" z 1864 r.

  How are loans made? By the issue of bonds entailing on the Government the obligation to pay interest proportionate to the capital it has been paid. Thus, if a loan is at 5%, the State, after 20 years, has paid out a sum equal to the borrowed capital. When 40 years have expired it has paid double, after 60 years triple: yet it remains debtor for the entire capital sum.
  — Montesquieu, Dialogues, p. 209
 • @nikander 12:19:41
  Argumenty przedstawiłem już dawno w swoich postach. Tobie zostało już tylko obrażanie. Zresztą niedługo nie będziesz już musiał się martwić o moje oskarżenia. Nie mam ochoty uczestniczyć w projekcie będącym kolejnym sposobem na skanalizowanie niezadowolenia społecznego jakim jest Nowy Ekran.
 • @Paweł Tonderski 12:20:36
  Nie bronię umów o dzieło, tylko sprzeciwiam się bandytyzmowi jakim jest obowiązkowy ZUS, a umowa o dzieło stanowi sposób na uniknięcie tego bandytyzmu.
 • @Andarian 12:32:52
  No tak. Teraz macie inne zmartwienie. Wiem, wiem. Trzeba ratować pomnikowe dzieło gospodarki liberalnej i wolnorynkowej czyli pewnego Marcina P.
 • @nikander 12:56:03
  Nie. Teraz mam małe dziecko i pracę, które sprawiają, że odeszła mi ochota na marnowanie czasu na dyskusję z marionetkami.
 • @Andarian 12:57:36
  No to gratuluję. Otaczają Cię zatem wszystkie okoliczności, które sprzyjają powrotowi do normalności. Proszę wybaczyć złośliwości, które wyły wynikiem zniecierpliwienia: kiedy ten mądry człowiek zacznie myśleć po polsku. Status tatusia temu sprzyja.
 • @nikander 13:10:46
  Powrót do normalności mi nie grozi (aby wrócić trzeba gdzieś wcześniej być). Te resztki wolnego czasu wolę poświęcić pisaniu książki poświęconej tematom obcym "normalnym".
 • @
  Moim skromnym zdaniem ta dyskusja jest jałowa.
  Polecam swój najnowszy tekst na ten temat:
  http://netsociety.nowyekran.pl/post/72826,pieniadz-przyszlosci-3-standard-produktywnosci
 • @nikander @Zbigniew-Grzymski 13:39:31
  to jest jakiś nowy standard dyskusji internetowej?
 • @Acontrario 14:05:04
  Acontrario:
  "@nikander @Zbigniew-Grzymski 13:39:31
  to jest jakiś nowy standard dyskusji internetowej?"
  ===================================

  Słuszna uwaga !:)))

  dlatego też skasowałem mój omyłkowy i niestosowny komentarz

  do nikandera !!
 • @Acontrario 14:05:04
  Przyjąłem uwagę z pokorą. Zlikwidowałem komentarz.
 • @Andarian 10:21:18
  Drogi Andarianie wspomniałem o dyskusji z tobą, jako o przykładzie zasadnej dyskusji merytorycznej.

  Przypomnę tekst: ---Akt drugi polegał na prezentacji argumentów merytorycznych rzetelnych oraz bezzasadnych. Rzetelnych było stosunkowo mało, ale krytyczna postawa (np. Andariana) wymagała przeprowadzenia analizy, czy iloczyn PT z równania Ricardo MV=PT, może być zastąpiony wskaźnikiem PKB, i jak ma się do tego równania pomiar wielkości obrotu V dotyczący wskaźnika M1.---

  Nie ma tu ani manipulacji ani odrzucenia. Jest uznanie tej dyskusji za zasadną i cenną. Nie napisałem tego wprost i stąd może twoje wątpliwości i zarzuty, które są jednak nie trafione. Ja nie manipuluję tylko pisze uczciwie i staram się docierać do prawdy. To co Ty napisałeś o NAF traktuję inaczej niż to, co pisze Freedom.

  W tym drugim przypadku dyskusja merytoryczna obyła się na moim blogu i obfitowała w argumenty – nie pomijam ani nie unikam argumentacji merytorycznej.

  W przypadku polemiki z tobą zaburzył ją nonscolar swoimi „wyskokami”. Sprawa przełożenia równania Ricardo na współcześnie stosowane w neoliberalizmie równanie PKB=(M1)V jest kwestią budzącą wiele pytań i wątpliwości. Równanie to może być zatem stosowane wyłącznie jako robocze przybliżenie, i z pewnością nie jest ono odzwierciedleniem istniejącego stanu rzeczy. Wskaźnik M z równania Ricardo nie jest tożsamy z agregatem M1 a zastosowanie współczynnika V obliczonego na podstawie M1 także rodzi wiele pytań. Może będzie kiedyś okazja powrotu do tej kwestii, bez walki i emocji, a za to z pozytywnym nastawieniem poszukiwania prawdy w atmosferze szacunku i akceptacji.
 • nie ma problemu
  Wprowadzic wolnosc walutowa - kazda waluta jako legalny srodek platniczy, nawet wlasna, z mozliwoscia odmowy/wyboru okreslonych walut/y podczas transakcji. System podatkowy do uzgodnienia...
 • @Jan Paweł 09:41:57
  Całość (24 prokokoły, plus wstęp) można znaleźć w internecie wpisując w google:

  protokoły mędrców syjonu pdf

  lub

  protokoły mędrców syjonu tekst
 • @Jacek Rossakiewicz 15:10:35
  Rzecz w tym, że właśnie określenie podstawy matematycznej dla emisji jest sprawą priorytetową jeśli chce się ustanowić monopol emisyjny. Jeśli nie ma podstawy to cała ta dyskusja jest biciem piany, w przypadku wdrożenia błędnej drogą ku katastrofie. Manipulacja polegała na tym, że wtrącił Pan parę słów o mojej krytyce zestawiając ją z krytyką freedoma tym samym dla normalnego czytelnika pozostawiając w domyśle, że krytyka dotyczy drobiazgów lub jest artykułowana przez osoby nie rozumiejące zagadnienia.
 • @AnnaZofia 09:45:43
  Słowo "francuski" dotyczy tutaj użycia terminu departament - i oznacza zródłosłów tego terminu.

  Cytat:
  WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ

  U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisję w stosunku do ilości urodzeń, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.

  Więcej informacji o całym tekscie znajdzie Pani z łatwością w internecie.
  Ja nie zajmuja się tutaj pochodzeniem Protokołów, a jedynie ideami ekonomicznymi w nich zawartymi. Jest to specyfika blogu ze teksty są ograniczone i nie wyczerpuja całej tematyki. (to nie książka)

  Pozdrawiam
 • Niech każdy pisze i głosi swoje bez tej agresji, wyzwisk itd jadu
  Kwestia pieniądza jeszcze nieraz położy Polskę, Polaków, ale i Europę, ludzkość, cały świat. Jeżeli tow. Darski to ujrzy, to znowu nas obsmaruje w GP ;) PiS na pewno nie zmieni systemu.
 • @Andarian 15:26:58
  Przyklad dyskusji z Panem zostal zestawiony z dyskusją z Ultima Thule a rodzaj argumentów PRZECIWSTAWIONY sobie. Zostało to wyraźnie i rzetelnie zaznaczone i nie ma tu żadnej manipulacji. Prosze sie nie upierać, bo to świadczy raczej i przewrażliwieniu a nie o woli dawania swiadectwa prawdzie. Manipulacja to taki rodzaj wywierania wplywu, w którym ukrywa sie intencje. Manipulacja zaklada świadomą rozbiezność celów deklarowanych i realizowanych. Ja tego nie robię.

  Prosze mnie o to nie posądzać.

  Kwesti pochodzenia Prokołów nie poruszam - tak jak o tym napisałem. Jest to zupełnie inny wątek. Pana określenie, iz są to "poglądy możnych tego świata" nie wnosi nic do tej kwestii - podobnie jak stwierdzenie, cytat:

  "Co ciekawe Hitler również "atakował" międzynarodową finansjerę, równocześnie czerpiąc korzyści z ich wsparcia realizując ich założenia"

  które znalazło się w Pana komentarzu - nie wiem z jakich powodów?

  Czy uważa Pan, że ja realizuję założenia międzynarodowej finansjery lub czerpię korzyści z ich wsparcia?

  Ja nie ustanawiam ani nie dążę do monopolu emisyjnego (przeciwnie do prywatnych banków centralnych), Dążę do ustalenia wartościowych zasad emisji pieniądza, bez względu na jego zasięg: od małych wspólnot lokalnych aż po cywilizację słowiańską w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Zapraszam do współpracy w tej dziedzinie. Prosze odrzucić postawę nieufności i wrogości. Cenię Pana za artukuł o polskiej ekonomii przedwojennej. Z drugiej strony jest dla mnie pewnikiem to, iz ekonomia to dziedzina opisująca działanie żywego i autonomicznego organizmu spolecznego więc prawa ekonomiczne sa prawami mającymi charakter zaleznosci jedynie statystycznych i prawdopodobnych, a nie pewników realizujacych sie z prawdopodobienstwem 100-u procentowym, ktore wymaga takiej samej dokladności (jak podczas projektowania urządzenia pomiarowego).
 • Autor
  Wspaniały tekst. To kluczowy problem naszej cywilizacji, która ginie w potoku kłamstw i zbrodni. Problem urósł do takich rozmiarów, że przestał być zmartwieniem jednego, czy kilku narodów. Wystarczy się rozejrzeć tylko w Europie. Trudno wskazać, że źródłem ogromnego zadłużenia państw był jakiś kataklizm, czy działanie nie związane z myślą człowieka. A więc jest to zaplanowane działanie, jednych i droga do zniewolenia innych. Skutki tych działań - epidemia totalnego zadłużania - dotknęła niemal wszystkich, tylko nie garstki beneficjentów.
  Trzeba szukać sposobu naprawy finansów publicznych, wyjścia z pułapki i skutecznej naprawy sytuacji, szukać szybko, bo czasu mamy niewiele.
 • x
  No, ta..nawet smaczne.
  I Świńks fajny. Podobniez on prad produkuje, ale zamkneli, bo sie nie oplacalo, czy cos i teraz nikt nie pamieta jak to odpalic, a prad by sie przydal..
 • Podziwiam..
  naprawdę podziwiam powszechna wiarę na NE w uzdrawiająca i cudowną moc pieniądza. Ech, miałem przez chwilę wrażenie że panowie Wojtas i Rossakiewicz wyjdą w swoich założeniach od człowieka, ale niestety podążyli ścieżka Andariana(może on nie do końca), korwinistów i reszty i skupili się na kasiorze.

  Rzecz jasna pieniądze mają swoją wagę jak wiele innych aspektów, ale priorytetem jest człowiek, prawdziwym kapitałem jest jego wiedza i inwencja, a potencjałem jego determinacja i wiara. Zabrakło chyba podstawowej dyskusji i wszyscy skupili się z wypiekami na twarzy na pieniążkach i wzorach matematycznych austriackich szkołach ekonomicznych itd. a nie rozstrzygnęli podstawowych założeń społeczno-filozoficznych, jak już wcześniej podpowiadali inni komentatorzy nie określili celów i priorytetów.

  Co z tego że w ustabilizowanym od setek lat USA czy Wielkiej Brytanii nadmierna emisja pieniądza po dziesiątkach lat niesamowitego dostatku i bogactwa, doprowadziła do minimalnej destabilizacji, ma się to NIJAK do warunków Polski gdzie od 1000 lat nie zdołano dokończyć żadnych działań reformatorskich. Ze względu na specyfikę "pogranicznego" połozenia geograficznego i wpływów potężnych krajów sąsiednich. Takie teorie jak NAF na zawsze pozostaną tylko teoriami bo brakuje im dostosowania do naszych lokalnych warunków i specyfiki.
 • @Madara 21:03:53
  "...brakuje im dostosowania do naszych lokalnych warunków i specyfiki..." - a nie można by tak po prostu powiedzieć czego konkretnie brakuje?
 • @Jacek Rossakiewicz
  http://rybinski.nowyekran.pl/post/72829,fundamentalny-blad-w-architekturze-systemu-finansowego

  Jakiś komentarz na dzieło profesora?
 • @nikander 21:16:36
  Na początek może powiem czego nie brakuje: Dobrej woli, zaangażowania, zainteresowania, wiedzy i umiejętności licznych osób, które poświęcają swój czas i angażują się w działalność na rzecz nas wszystkich społeczeństwa - Polaków. I to jest już bardzo dużo, potężny fundament na którym można zbudować nowe państwo. Bo kiedy tego zabraknie, będzie to oznaczało faktyczny koniec Polski. Trwajmy więc i miejmy świadomość wagi naszego życia i naszych działań.

  Co prawda jak na razie każdy na tym fundamencie muruje po swojemu, a w zasadzie jeden muruje, drugi lepi z gliny trzeci zbija z desek, ale każdy działa osobno. Robota innego wzbudza uśmieszek albo szyderstwo i tak "każdy sobie rzepkę skrobie" a i efekt takiej samowolki musi być bardziej komiczny niż imponujący rzecz jasna. Ale już jest lepiej i będzie jeszcze lepiej i w końcu powstanie solidny i silny szachulec i basta.

  A wracając do pytania, to co mnie się narzuca, patrząc z nieco dłuższej historycznej perspektywy, aby SKUTECZNIE reformować w Polsce, czyli na terenie poddanym tak częstym i gwałtownym zmianom oraz wpływom obcych interesów:

  1.Zabezpieczenie założeń planowanej reformy oraz jej realizacji przed wpływami obcych interesów i przed działaniami świadomie rozbijającymi tą inicjatywę (to że jest taka potrzeba widać już nawet na NE).

  2.Działania reformatorskie muszą mieć taką formę, charakter i konstrukcję aby w przypadku ekstremalnych wydarzeń (mamy obecnie pierwszą generację w całej historii Polski która nie zna wojny z autopsji) zachować ciągłość prac i kontynuację działań.

  3.Działania reformatorskie powinny mieć możliwość funkcjonowania bez udziału i wiedzy aparatu państwowego.


  Takie 3 zasady reformowania w polskich warunkach narzucają mi się na początek, aby w ogóle reforma przetrwała, następnie potrzeba również założeń dostosowanych do naszej specyfiki aby dana reforma osiągnęła odpowiedni poziom merytoryczny, czyli metodologia jej opracowywania (sposób tworzenia założeń reformy, jej algorytmizacja, testowanie (np. z wykorzystaniem wg. Schematu Myślowych kapeluszy Edwarda de Bono).

  Myślę że jak do tej pory jedyną metodą sprawowania władzy w całej historii Polski była improwizacja ( z wyłączeniem niektórych okresów PRL i planowania centralnego) i jest do dziś. Premier Polski, król i wódz, był i jest do dziś wielkim improwizatorem. A Polska to kraj wiecznej prowizorki. Wszelkie dalekosiężne planowanie w Polsce zawsze bierze w łeb, i jak do tej pory były zawsze zmiatane przez kolejne zawieruchy historii. Było by wielkim wyzwaniem spróbować to zmienić.

  Niezwykle istotne wydaje się również posiadanie własnej rzetelnej informacji o stanie kraju, która pozwala na skuteczne wprowadzanie działań reformatorskich kontroli ich efektów i ewentualne zastosowania sprzężenia zwrotnego.

  I wiele, wiele innych spraw których ja sam nie ogarniam i które jasno pokazują że powinniśmy działać ZESPOŁOWO jeśli chcemy cokolwiek sensownego osiągnąć.

  pozdrawiam i dziękuję za uwagę
 • @Madara 22:44:45
  "Działania reformatorskie powinny mieć możliwość funkcjonowania bez udziału i wiedzy aparatu państwowego.

  I wiele, wiele innych spraw których ja sam nie ogarniam i które jasno pokazują że powinniśmy działać ZESPOŁOWO jeśli chcemy cokolwiek sensownego osiągnąć."

  Tez mi takie cos wychodzi, ale chyba z innych pozycji. Ja nie narzekam na prowizorycznosc zarzadu, tylko zarzad okupacyjny. I do tych ludzi mozesz mowic co chcesz, albo nie zrobia nic, albo jak ich sumienie ruszy i beda chcieli cos zrobic, to znikna. Seryjny, czy co tam mamy na biezaco..
 • @Madara 21:03:53
  Prosze zajrzeć do książki DEMOKRACJA FINANSOWA. Tam jest punkt wyjscia: duchowość, wartości i racjonalizm

  link: http://demokracja-finansowa.org.pl/10elektron.html

  U Krzysztofa Wojtasa znajdzie Pan wartości w założeniach cywilizacji polskiej - słowiańskiej. Książka wyjdzie wkrótce. ... itd.
 • @Madara 22:44:45
  Ja także dziękuję i ufam że znajdzie sie wiele osób, ktore mają podobne oczekiwania. Tylko razem możemy cos zrobić.

  Trzeba bić w dzwon a wierni zaczną się schodzić.

  Pozdrawiam i będę pamiętał!
 • @Madara 22:44:45
  Powiem tak: jak na fakt, że temat nowej architektury finansowej rozwijają tylko i wyłącznie ochotnicy i to w chwilach wolnych od zarobkowania i zajęć domowych - postęp jest imponujący. Oczywiście mówię tu mając perspektywę kogoś kto coś tam grzebie na samym dole. Pamiętam reakcje na moje notki dotyczące tej problematyki sprzed kilku lat. Teraz jest inaczej.
  Przybywa coraz więcej ludzi mających odwagę myślenia niekonwencjonalnego. Sądzę, że biblijna liczba 12 apostołów tej dobrej nowiny zostanie wkrótce osiągnięta. Ja też staram się dokładać do tego swoje cegiełki https://dl.dropbox.com/u/75370509/Filary%20pa%C5%84stwowo%C5%9Bci%20naszajA4.pdf

  Miejmy nadzieję, że pieniądze na porządną robotę sztabową się znajda.
 • @Torin 23:33:07
  Mnie narzekanie też już od dłuższego czasu nie rajcuje więc działam. Jeszcze przed rozprawieniem się z okupantem, agenturą, imperializmem, zacofaniem i powszechną głupotą za pierwszy cel obrałem... siebie samego.

  Zmiana utrwalonego u mnie sposobu podejścia do problemu polegająca na krytycznej ocenie innych, wyszukiwaniu błędów i punktów spornych, musi ustąpić miejsca strategii opartej na poszukiwaniu wspólnych celów, skupieniu się na tym co pozytywne, dobre i potencjalnie mogące przynieść korzyści społeczeństwu. Pozwoli to na działanie zespołowe w tych obszarach. Dodatkowo analiza krytyczna zostanie zredukowana i ograniczona wyłącznie do zakresu merytorycznego problemu z kategorycznym zakazem krytycznej oceny personalnej.

  Podsumowując w nawiązaniu do nowego sposobu myślenia:
  Bardzo trafnie oceniłeś sytuację wg mnie, a trafna diagnoza to pierwszy krok do prawidłowego leczenia. Świadomość społeczeństwa rośnie, a nadciągający kryzys, zwiększa poziom akceptacji zmian przez społeczeństwo, nasza w tym głowa żeby wprowadzone zmiany były zmianami na lepsze i dały szansę na początek na normalność a później na rozwój naszemu krajowi.

  pozdrawiam
 • @Jacek Rossakiewicz 00:02:26
  Jest wiele osób, gotowych do wspólnego działania na rzecz naszego kraju i społeczeństwa. Problemem jest właśnie rozbicie i poróżnienie różnych grup społecznych, konsekwentnie podsycane przez mainstreamowe media i polityków.

  I to jest pierwsze zadanie: scalić w jakiś sposób społeczeństwo i uodpornić maksymalnie na manipulację. Wg mnie drogą do tego jest edukacja i mozolne uświadamianie ludzi. Człowiek świadomy i wyedukowany posiadający wiedzę i zasady moralne, zdający sobie sprawę ze sposobu funkcjonowania społeczeństwa jako organizmu działającego we wspólnym celu i wspomagającego wzajemnie swoje działania, jest dobrym gwarantem rozwoju i normalności. Czy najlepszym? Tego nie wiem ale wiedza, logika, czyli innymi słowy: sprawiedliwość, roztropność to cechy cenne dla każdego komu droga jest silna i niezależna Polska i to może być nasz wspólny cel, pomimo różnic w innych sprawach., jak sądzę. I tu jest pierwsze pole do wspólnego działania.


  pozdrawiam
 • @nikander 08:14:54
  Nie podlega kwestii że postęp jest znaczący a i pozytywnej pracy wykonaliście sporo, co doceniam (jak zapewne wiele innych osób) i chylę przed wami czoło. Mam nadzieję że zostawiliście jeszcze nieco do zrobienia dla pozostałych ;-). Jestem stosunkowo nowy na NE ale wydaje mi się że jest tu sporo osób, które wykazały się wiedzą w różnych dziedzinach i włączą się w inicjatywę NAF na ile będą potrafiły i dysponowały czasem, ja w każdym razie takową gotowość wyrażam.

  pozdrawiam
 • @Andrzej22 09:07:54
  Tu wg mnie ma pan rację. Jeżeli NAF czy jakakolwiek inicjatywa w Polsce uzyska rozgłos i znaczące poparcie społeczne, będzie naszpikowana kretami i agentami. Przykłady "Solidarności" czy Samoobrony są wystarczająco pouczające. Jeśli pan Rossakiewicz albo Nikander nie chcą żeby nagle w ich pracach zaczęły pojawiać się nie wiadomo skąd dopiski w rodzaju "lub czasopisma" a ich współpracownicy nie zapragnęli nagle popełnić samobójstwo powinni potraktować te słowa poważnie i zastanowić się jak temu przeciwdziałać.

  pozdrawiam
 • @Andrzej22 09:07:54
  Nie wiem na jakiej podstawie łączy pan moją osobę z WSI, z wielką ciekawościa chciałbym to usłyszeć. To co pan robi to zwykła podłość. Ludźmi o takich skłonnościach kojarzenia faktów po prostu gardzę.
  Przypisuje mi pan różne bzdury od lat powielane przy byle okazji przez różnych usłużnych pisaczków, którzy bez wahania są w stanie wypisywać wszystko co im naczelny poleci. Pan na takim materiale buduje swoje koncepcje i z uporem wciska je pod każdym tekstem. Tu też ładuje pan z grubej rury tyle, że za grosz tu faktów. Cóż, kazali to piszę. Jakiej sprawie pan służy? Polsce ? No śmiało, komu pan służy?
 • @Madara 19:22:03
  Dziękuję za uwagi. Są cenne i wartosciowe, i cieszy mnie, że są ludzie, którzy tak myslą. To rodzi entuzjazm i twórczy optymizm. Mam nadzieje że będziemy wspópracowali ze sobą.
 • @Andrzej22 09:07:54
  Myłi sie Pan w stosunku do Krzysztofa Wojtasa i Pana Marka Toczka. W swoim czasie prawie cały Polski Naród wierzył Wałęsie. To że adm. Toczek zaangażował sie w kampanię Wałesy świadczy o poczuciu odpowidzialności za kraj, a to że tak jak wielu ludzi sie w tym pomylił to sprawa cech Wałesy i bardziej jego natury, niż tych którzy mu zaufali.

  Ja mialem szczęście bo już w okresie kontraktowych wyborów, kiedy zdjęcie z Walęsa było "przepustką" do kariery, przeczytałem na murze napis: "Lechu koń trojański" . To dało mi do myślenia.
 • @Jacek Rossakiewicz 00:59:53
  Panie Jacku dziękuję za dobre słowo. Problem w tym, że ja żadnego poparcia panu Wałęsie nie dawałem, nikt też tego ode mnie nie oczekiwał. Przed wyborami prezydenckimi komuś bardzo zalezało aby mnie zwolnić ze stanowiska i zrobiono "aferę". Kiedy zrozumiałem o co tu chodzi odszedłem na własną prośbę bo kopać się z koniem... Nigdy nie przedstawiono mi najmniejszych dowodów winy, utajniono całą procedurę przesłuchań rzekomych świadków i w konsekwencji mojego odejscia kilka osób znacząco podawansowało. Sprawa jak się pojawiła tak szybko znikła, nikt nie poniół zadnych konsekwencji dyscyplinarnych. Pomimo wysokich osiągnięć w swej działalności (mam na to liczne dowody) nikt z decydentów nie zrobił jakiegokolwiek gestu, abym wycofał swą dymisję w tak kuriozalnej sprawie. Warto rozejrzeć się kto był tego beneficjentem... i kto z uporem forsuje do dzisiaj te kłamstwa. Pozdrowienia.
 • @Marek Toczek 20:20:20
  Dziękuję za sprostowanie. Słyszałem o tym "poparciu dla Wałęsy" i dałem temu wiarę - jak sie okazuje niepotrzebnie.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Andarian 12:36:14 Bojkot wyborów Stop kolaboracji z tym systemem władzy
  Piszesz nie bronię umów o dzieło ,tylko sprzeciwiam się bandydtzmowi jakim jest obowiązkowy ZUS ,a umowa o dzieło stanowi sposób na uniknięcie tego bandytyzmu.Zastanowiłeś się przez chwilę co napisałeś?Chciał byś przez całe swoje życie pracować na umowę o dzieło,bez możliwości na świadczenia jakie przysługują zatrudnionym na umowę o pracę.Nie wystarczy się sprzeciwiać temu systemowi ,należy go czynnie bojkotować i bojkot wyborów do sejmu i senatu jest taką formą protestu.Chodzenie na wybory to kolaboracja z obecnym systemem władzy ,z okupacją Polski przez partie ,które reprezentują nie polskie interesy.Nie ma różnicy w nazwie partii.PiS ,PO,SLD,PSL,Ruch Palikota.Wszystkie partie w sejmie okupują Naród ,trzeba się temu przeciwstawić bojkotując je w wyborach .Apel pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów znajduje się na stronie www.stowarzyszeniedemokracjausa.com Stefan Michał Dembowski.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej